Styret

 • Leder: Morten Skadsem
 • Sekretær: Jan Sverre Olsen
 • Kasserer: Ole-Jonny Ludvigsen
 • Styremedlem: Kari Hvidsten
 • Styremedlem: Liv Marit Sundstøl
 • Varamedlem: Britt Laila Kristensen
 • Varamedlem: Eva Synøve Fredriksen

Andre verv

 • Musikkutvalg: Arne Dalene, Torild Heidenberg, Steve Collier,  Gro Bøhler
 • Webansvar/redaksjon/foto: Svenn Lindgren,  Eva Synøve Fredriksen, Jan Christian Andersen, Steve Collier
 • Tur komite: Thorbjørn Åkerset (æresmedlem), Ann Sofie Næss, Vigdis Weme Nilsen, Kristin Breda
 • Festkomite: Bitte Gimming, Jorunn Kitterød, Kristin Støten, Thorvald Heiaas
 • Kaffeansvarlig: Jorun Kitterød, Gerd Lie
 • Vinlotteri ansvarlig: Vigdis Weme Nilsen, Birthe Kjernlie
 • Utstyrsgruppe: Thor Brattested, Erik Windt, Otto Johansen
 • PR/finans: Roger Caspersen, Hanne Egenæss Wiig, Svenn Lindgren
 • Valgkomite: Jan Christian Andersen, Anne Marie Hauge
 • Revisorer: Solfrid Lillevold, Asle Milde